การกำจัดวัชพืชในนาข้าว

การใช้ยาหว่านคุมฆ่าหญ้าก่อนหว่านข้าว 4 วัน

เอราเอสเทอร์พลัส

หว่านให้ทั่วพื้นนาก่อนหว่านข้าวงอก 4 วัน
ใช้ในอัตรา 3.2 กิโลกรัมต่อไร่

ปรับพื้นนาให้สม่ำเสมอกักน้ำในกระทงนาให้สูงประมาณ 1-2 นิ้วแล้วจึงหว่านยาให้ทั่วพื้นนาและก่อนหว่านข้าวงอกให้ไขน้ำออกจากแปลงนาให้หมดจากนั้นหลังหว่านข้าวงอกเรียบร้อยแล้วรอข้าวตั้งตัวได้แล้วจึงไขน้ำเข้านาเพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้รักษาระดับน้ำอย่าให้ท่วมยอดข้าว

การใช้ยาคุมหญ้าก่อนหว่านข้าว

เอราการ์ด

คุมหญ้าวัชพืชจำพวกหญ้าได้ดีโดยเฉพาะหญ้าข้าวนก
ใช้ขณะลูบเทือกครั้งสุดท้าย
โดยใช้วิธีหยดน้ำยาลงไปในเทือก
ใช้ในอัตรา 320-400 ซีซีต่อไร่

ให้หยดลงไปในนาที่มีน้ำระดับความลึก 5-10 เซนติเมตรปล่อยให้น้ำยาตกตะกอนอยู่บนผิวดิน 2 วันแล้วค่อยระบายน้ำออกจากนา
เป็นการควบคุมเมล็ดหญ้าที่ตกค้างอยู่ในแปลงนา โดยจะดูดซึมเข้าทำลายทางใบเลี้ยงเดี่ยวของวัชพืชจำพวกหญ้าและใบเลี้ยงคู่ของวัชพืชใบกว้างเมื่อเริ่มงอกออกมา จึงใช้เป็นยาคุมหญ้าก่อนวัชพืชงอก