เตือนภัย!! โรคเน่าดำ หรือ ขอบใบทอง ในพืชตระกูลกะหล่ำ

เตือนภัยการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว หนอนหัวดำมะพร้าว (Coconut black-headed caterpillar) มีชื่อวิทยาศาสตร์: Opisina arenosella Walker เป็นศัตรูมะพร้าวที่สำคัญ เนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศแห้ง กลางวันอากาศร้อน แดดจัดเหมาะสมต่อการแพร่ระบาดและมีรายงานสถานการณ์การระบาดในหลายพื้นที่   รูปร่างลักษณะ ผีเสื้อหนอนหัวดำมะพร้าวเพศเมียสามารถวางไข่ตั้งแต่ 49-490 ฟอง ตัวอ่อนหนอนจะมีหัวสีดำ ลำตัวสีเหลือง สีของส่วนหัวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มเมื่ออายุมากขึ้น เมื่อโตเต็มที่จะมีลำตัวยาว 2–2.5 เซนติเมตร ระยะหนอน 32-48 วัน   ลักษณะการทำลาย หนอนหัวดำมะพร้าวเข้าทำลายใบเฉพาะระยะตัวหนอนเท่านั้น โดยจะกัดแทะผิวใบแก่และสร้างใยถักพันโดยใช้มูลที่ถ่ายออกมาผสมกับเส้นใยที่สร้างขึ้นทำเป็นอุโมงค์ยาวตามแนวของใบมะพร้าวคล้ายทางเดินของปลวก ต้นมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำมะพร้าวลงทำลายจะมีใบแห้ง และมีสีน้ำตาล ผลผลิตลดลง หากการทำลายรุนแรงอาจทำให้ต้นมะพร้าวตายได้     การป้องกันกำจัด 1.วิธีการฉีดสารเคมีเข้าต้น (trunk injection) ป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ใช้สารอีมาเมกติน เบนโซเอต 1.92% EC เข้มข้นโดยไม่ต้องผสมน้ำฉีดเข้าที่ลำต้นมะพร้าวอัตรา 30 มิลลิลิตรต่อต้น โดยใช้สว่าน 5 หุน เจาะรูให้เอียงลงประมาณ 45 องศา…