อากาศร้อนสลับฝนตก เฝ้าระวัง!!! โรคผลเน่าในทุเรียน

ร้อนสลับฝน ความชื้นสูง เฝ้าระวังโรคผลเน่า ระบาดในทุเรียน เนื่องจากช่วงนี้ มีฝนตกสลับกับอากาศร้อนชื้น โดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ปลูกทุเรียนในภาคตะวันออกและภาคใต้ ต้องระมัดระวังโรคผลเน่า ที่มีเชื้อสาเหตุจากเชื้อราไฟทอฟธอร่า (Phytophthora palmivora) มักพบได้ตั้งแต่ระยะผลอ่อนจนกระทั่งหลังเก็บเกี่ยว ดังนั้นเกษตรกรควรเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ลักษณะอาการ จะเห็นจุดแผลขนาดเล็กสีน้ำตาลดำบนผล และจะขยายใหญ่ลุกลามมากขึ้นตามการสุกของผล ในสภาพที่มีความชื้นสูงอาจพบเส้นใยสีขาวของเชื้อรา โดยจะพบอาการของโรคได้ตั้งแต่ผลยังอยู่บนต้น ซึ่งถ้าอาการรุนแรงมากผลจะเน่าร่วงหล่นก่อนกำหนด นอกจากนั้น ยังสามารถพบอาการดังกล่าวหลังการเก็บเกี่ยวเมื่อเกิดแผลที่ผลระหว่างการขนย้ายจากเชื้อที่ยังติดไปกับผล การแพร่ระบาด ในสวนทุเรียนที่มีการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าจะมีโอกาสเกิดโรคผลเน่าจากเชื้อราไฟท็อปธอร่าได้สูง เชื้อราสาเหตุโรคผลเน่าสามารถแพร่ระบาดได้ด้วยลมและฝน รวมทั้งเศษซากพืชที่เป็นโรคภายในแปลง  เชื้อสาเหตุโรคอาจจะติดไปกับผลได้โดยยังไม่แสดงอาการ ดังนั้นการเก็บเกี่ยวผลต้องระมัดระวังไม่ให้ผลสัมผัสกับดิน   วิธีการป้องกันกำจัด ตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ให้ตัดผลและเก็บผลร่วงหล่นที่เป็นโรคนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก การป้องกัน พ่นด้วย #โคปิน่า โกลด์ อัตรา 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร สลับกับ #ไอโรเน่ ดับบลิวจี เพื่อป้องกันการดื้อยาของเชื้อสาเหตุ โดยพ่นทุก 7 วัน จำนวน 2 ครั้ง ควรหยุดพ่นสารก่อนเก็บเกี่ยวผลอย่างน้อย 15 วัน การรักษา…

งานเลี้ยงสังสรรค์ร้านค้า ERAWAN ALOHA

21 มิถุนายน 2566 คุณเสรี สุพรรณธะริดา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกับพันธมิตรร้านค้า โรงแรม ระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปาภายใต้รูปแบบ ERAWAN ALOHA ซึ่งมีการจัดเลี้ยง กิจกรรมวงล้อลุ้นโชค พร้อมโชว์พิเศษจากซานิ ที่มอบความสุขแก่ร้านค้าอย่างสนุกสนาน โดยภายในงานมีลำดับดังนี้ 18.00 น.  ลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ‘ERAWAN ALOHA ภายในงานยังมีกิจกรรมวงล้อลุ้นโชค ที่ลุ้นกันอย่างสนุกสาน 19.00 น. ประธานกรรมการบริหาร คุณเสรี สุพรรณธะริดา กล่าวเปิดงานต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และเปิดงานอย่างเป็นทางการ ภาพบรรยากาศภายในงานเลี้ยง 20.30 น. หลังจากรับประทานอาหารที่จัดกันเต็มที่ ก็ถึงเวลามาเต้นโยกย้ายกับนักร้องที่มากความสามารถ ‘ซานิ นิภาภรณ์ ฐิติธนการ ’ กับบรรยากาศสนุกสนานภายในงาน 21.30 น. จับรางวัลชิงโชค ส่งท้ายรายการในค่ำคืนนี้ รางวัล ทองคำ มูลค่า 10,000…

งานเลี้ยงสังสรรค์ร้านค้า ERAWAN SO COOL

10 มิถุนายน 2566 คุณเสรี สุพรรณธะริดา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกับพันธมิตรร้านค้า โรงแรม หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา ภายใต้รูปแบบ ERAWAN SO COOL ซึ่งมีการจัดเลี้ยง กิจกรรมวงล้อลุ้นโชค พร้อมโชว์พิเศษจากโจ๊ก โซคูล ที่มอบความสุขแก่ร้านค้าอย่างสนุกสนาน โดยภายในงานมีลำดับดังนี้ 18.00 น.  ลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ERAWAN SO COOL ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ ตู้คีบตุ๊กตา ของเล่นและขนมสำหรับเด็กๆ และวงล้อลุ้นโชค ที่สร้างเสียงเชียร์กันอย่างสนุกสนาน 19.00 น. ประธานกรรมการบริหาร คุณเสรี สุพรรณธะริดา กล่าวเปิดงานต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และเปิดงานอย่างเป็นทางการ ภาพบรรยากาศภายในงานเลี้ยง 20.30 น. ถึงเวลาที่จะได้พบกับนักร้องสร้างเสียงฮา ‘โจ๊ก โซคูล ’ กับบรรยากาศสนุกสนานภายในงาน 21.30 น.…

ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และคณะ จากกรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจโรงงานบริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด และบริษัทในเครือ

ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และคณะ จากกรมวิชาการเกษตร เข้าตรวจโรงงานบริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด และบริษัทในเครือ วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายชัยศักดิ์ รินเกลื่อน ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวอัชลี นามวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายพร้อมคณะ ได้เข้าตรวจติดตามโครงการผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q-Factory) ของบริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด และบริษัทในเครือ จ. นครปฐม ซึ่งเป็นบริษัทผลิตวัตถุอันตรายที่เป็นต้นแบบของบริษัทที่ได้รับ Q- factory จากกรมวิชาการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตาม พร้อมทั้งกำกับ ดูแล การดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โรคใบจุดสีม่วงหอม

โรคใบจุดสีม่วง เนื่องจากช่วงนี้ มีหมอกและน้้าค้างลงจัดในช่วงเช้า  โดยเฉพาะเขตภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรที่ปลูกหอมแดง หอมแบ่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียมต้น และกระเทียมหัว ระมัดระวังโรคใบจุดสีม่วง ดังนั้นควรหมั่นส้ารวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเริ่มพบอาการของ กลุ่มผงสีเทา หรือสีฟางข้าว แผลเป็นวงรี ให้รีบด้าเนินการจัดการและการป้องกันการแพร่ระบาด ลักษณะอาการ #โรคใบจุดสีม่วง เกิดจากเชื้อรา Alternaria porri อาการมักพบบนใบ เป็นจุดสีเทาเล็ก ต่อมาแผลจะขยายใหญ่เป็นวงรีสีน้ำตาล ขอบสีม่วง มีสปอร์ติดอยู่ เมื่อระบาดรุนแรงหลายแผลมากขึ้นจะทำให้ใบแห้ง ต้นโทรม ไม่ลงหัว ไม่ได้ผลผลิต หากเชื้อราเข้าทำลายส่วนหัวจะทำให้หัวเน่าและเก็บไว้ได้ไม่นาน การแพร่ระบาด สปอร์ของเชื้อรา สามารถแพร่กระจายไปตามลม น้ำฝน แมลง เครื่องมือ และเมล็ด ราสามารถอยู่ข้ามฤดู โดยปนอยู่กับเศษซากพืชในดิน โรคระบาดได้ดีในสภาพอากาศเย็น มีความชื้นสูง อาการจะรุนแรงมากขึ้นถ้ามีเพลี้ยไฟเข้าทำลายซ้ำ   วิธีการป้องกันกำจัด ทำลายเศษซากพืชที่เป็นโรคออกไปเผาทำลายนอกแปลง ตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบโรคพ่นด้วย #โคปิน่า โกลด์ อัตรา 20 กรัม…

บำรุงทุเรียนในระยะผลอ่อน เพื่อให้มีพัฒนาการของผลอย่างสมบูรณ์

บำรุงทุเรียน  ในระยะผลอ่อน เพื่อให้มีพัฒนาการของผลอย่างสมบูรณ์ ขยายผล ลูกใหญ่ ทรงสวย มีคุณภาพ

เพลี้ยไฟสาเหตุดอกร่วง หนามจีบในทุเรียนระยะดอก

เพลี้ยไฟสาเหตุดอกร่วง หนามจีบในทุเรียนระยะดอก ชื่อวิทยาศาสตร์ Scirothrips dorsalis Hoods อีกชื่อว่า เพลี้ยไฟพริก   ลักษณะการเข้าทำลาย ระยะดอกบาน โดยดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณกลีบดอก ทำให้ดอกแห้ง ใบหลุดร่วง ระยะหางแย้ เพลี้ยไฟจะอยู่ตามหมวกดอก ทำให้การผสมเกสรไม่สมบูรณ์ ดอกหลุดร่วง ระยะติดผลอ่อน เพลี้ยไฟจะอยู่ตามซอกหนามทุเรียน ทำให้ปลายหนามแห้ง ทำให้เกิดอาการหนามจีบ ชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตต่ำ รูปทรงจะบิดเบี้ยว ทำให้ตกเกรด ราคาตก ส่งออกไม่ได้   การป้องกันกำจัด หมั่นสำรวจแปลงทุก 3 วันในช่วงก่อนดอกบานจนถึงช่วงติดผลอ่อน ระยะหางแย้ควรช่วยเคาะกิ่งหรือใช้การปัดเกี่ยวหมวกดอกให้หลุดร่วงเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของเพลี้ยไฟ การเพิ่มความชื้นในแปลงโดยการให้น้ำ ยังช่วยเพิ่มปริมาณศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยไฟให้มากขึ้นในช่วงหน้าแล้ง พ่นกำจัดเพลี้ยไฟเมื่อพบการระบาด โดยเลี่ยงสารกลุ่ม EC เพราะน้ำมันจะทำให้เกิดความเป็นพิษต่อดอกและดอกหลุดร่วงได้ แนะนำให้ใช้สูตรผง (WG), สูตรเนื้อครีม (SC) หรือยาสูตรน้ำ (SL)   ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟพริก กลุ่ม 13 โรแนน (SC) อัตรา 30 ซีซี…