โรคใบติด หรือใบไหม้ (Leaf blight)

เกิดจากเชื้อรา ไรซอกโทเนีย (Rhizoctoniasp.)

 

แผลคล้ายน้ำร้อนลวกที่ใบต่อมาแห้งเป็นสีน้ำตาลติดกันด้วยเส้นใยและหลุดร่วงในที่สุด เชื้อจะตกค้างอยู่ในดินตามเศษซากพืช เมื่อมีความชื้นก็จะเข้าทำลายตั้งแต่ระยะที่เป็นใบอ่อน

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ฟราวไซด์ 

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

โคปิน่า 85 ดับบลิวพี

ในอัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

ไอโรเน่ ดับบลิวจี

ในอัตรา 10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราโปรมูเร่

อัตรา 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร