โรคใบจุด หรือ โรคแอนแทรคโนส

เกิดจากเชื้อรา คอลเลโตตริคัม Colletotrichum gloeosporioides, Colletotrichum zibethinum

 

พบอาการที่ใบเป็นวงแผลสีน้ำตาลแดงซ้อนกัน มักเกิดที่ขอบใบและกลางใบกระจายทั่วทั้งต้น เข้าทำลายดอกในระยะดอกบาน ทำให้ดอกเน่าก่อนบาน แห้งและร่วงหล่นไป ในระยะติดผลก็พบระบาดเช่นเดียวกันและแสดงอาการได้ชัดเจนในช่วงหน้าแล้ง พันธุ์ที่อ่อนแอมากคือพันธุ์ชะนี

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ฟราวไซด์ 

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราสตาร์ 32.5 เอสซี

อัตรา 5-10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เรสเปคท์ บูล 72 ดับบลิวพี

อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราสตาร์

อัตรา 5-10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราคลอราซ 450 

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราโปรราซ

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นให้ทั่วต้น 1-2 ครั้ง