โรคราสีชมพู (Pink Disease)

เกิดจากเชื้อรา คอร์ทีเซียม Corticiumsalmonicolor

 

มักพบในแปลงทุเรียนที่มีความชื้นสูงขาดการดูแลรักษาและการตัดแต่งกิ่ง ทำให้เกิดกิ่งซ้อนกันหนาแน่น โดยเริ่มแรกจะพบเชื้อราสีขาวขึ้นปกคลุมบริเวณกิ่งที่มีใบเหลืองร่วง ต่อสร้างส่วนขยายพันธุ์กลายเป็นสีชมพู ทำให้กิ่งแห้ง

 

การป้องกันกำจัดโรคราสีชมพู

ควรมีการตัดแต่งอย่างเหมาะสมภายหลังเก็บเกี่ยว เพื่อช่วยให้ทรงพุ่มโปร่ง ลดความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค หากเกิดโรคอย่างรุนแรงคืออาการกิ่งแห้งและใบเหลืองร่วงควรตัดกิ่งเผาทำลาย แล้วทารอยแผลตัดด้วย

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ฟราวไซด์

or-button

ไอโรเน่ ดับบลิวจี

or-button

โคปิน่า 85 ดับบลิวพี

การใช้สารเคมีเกษตรควรใช้วิธีการทากิ่งและพ่นตามกิ่งบริเวณที่เกิดโรคในระยะเริ่มแรกก่อนจะกลายเป็นสีชมพูอย่างสม่ำเสมอ

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ฟราวไซด์

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร

or-button

ไอโรเน่ ดับบลิวจี

อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร

or-button

โคปิน่า 85 ดับบลิวพี

อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร

พ่นกิ่งบริเวณที่เกิดโรค

ฟราวไซด์

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

ไอโรเน่ ดับบลิวจี

อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

โคปิน่า 85 ดับบลิวพี

อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราซิน 50 เอสซี

อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร