ซิลโม-เอ็ม

AAA

Description

รายละเอียด

ซิลโม-เอ็ม

สารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึม
โรครากเน่าโคนเน่า โรคยอดเน่า โรคผลเน่า โรคเน่าดำ โรคราน้ำค้าง โรคใบไหม้ โรคใบจุดตาเสือ
คุณสมบัติ
• เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึม
• ออกฤทธิ์ได้ทั้งการรักษาโรคและป้องกันโรค
• มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในกลุ่มโอโอไมซิส เช่น Phytophthora, Pytium, Plasmopara, Peronospora, Pseudoperonospora และ Peronoscleropora
• สามารถใช้ควบคุมได้ทั้งเชื้อราสาเหตุที่อยู่ในดินและในอากาศ
• สามารถดูดซึมผ่านได้ทั้งทางใบ ลำต้นและราก
ประโยชน์และพืชปลูกที่เหมาะสม
ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราทั้งที่อยู่ในดินและในอากาศ
• โรครากเน่าโคนเน่า โรคลำต้นเน่า โรคผลเน่า ทุเรียน พริกไทย พลู ส้ม ส้มโอ มะนาว มะละกอ มะม่วง ลำไย
• โรคยอดเน่า สับปะรด
• โรคราน้ำค้าง องุ่น ข้าวโพด แตงโม แตงกวา แตงร้าน ฝักทอง บวบ เมล่อน ผักกาด คะน้า
• โรคใบไหม้ มันฝรั่ง มะเขือเทศ เผือก
• โรคเน่าดำหรือเน่าเข้าไส้กล้วยไม้
• โรคเส้นดำยางพารา
การใช้และอัตราการใช้
• สำหรับใช้พ่นทางใบ ใช้ในอัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
• สำหรับใช้ราดดิน เพื่อการดูดซึมเข้าทางราก ใช้ในอัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
• สำหรับใช้ในแปลงเพาะกล้า ใช้ในอัตรา 60-120 กรัมต่อน้ำ 10 ลิตร ควรใช้ 2 ครั้ง เมื่อกล้าอายุได้ 10-15 วัน และ 30-35 วัน
• สำหรับใช้ทาแผล เพื่อการรักษาแผลที่เกิดโรค ใช้ในอัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ควรทาแผล 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน