เอราคลอโรนิล 75

AAA

Description

รายละเอียด

เอราคลอโรนิล 75

ชื่อสามัญ : คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil)
คุณสมบัติ:
• เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชในกลุ่ม phthalimide
• ออกฤทธิ์ควบคุมโรคได้ยาวนาน
• ไม่เป็นสารกัดกร่อนโลหะ
• สามารถใช้ร่วมกับสารกำจัดศัตรูพืชอื่นๆได้
• ห้ามผสมกับสารเสริมฤทธิ์ทุกชนิด
• ห้ามใช้ร่วมกับปุ๋ยน้ำ ควรใช้ก่อนเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 1-7 วัน
ประโยชน์และวิธิการใช้:
พืชตระกูลกะหล่ำ โรคใบจุด โรคราน้ำค้าง ใช้อัตรา 25-35 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด
ผักกาดขาว โรคใบจุด ใช้อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
แตงกวา โรคราน้ำค้าง โรคแอนแทรคโนส ใช้อัตรา 35 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
แตงโม โรคแอนแทรคโนส ใช้อัตรา 35 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
มันฝรั่ง โรคใบไหม้ ใช้อัตรา 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
มะเขือเทศ โรคใบไหม้ ใช้อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
โรครากำมะหยี่สีเขียว ใช้อัตรา 25-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
ยาสูบ โรคตากบ ใช้อัตรา 35-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
โรคใบจุดสีน้ำตาล ใช้อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
พริก โรคกุ้งแห้ง ใช้อัตรา 25 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
ถั่วลิสง โรคราสนิม ใช้อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
โรคใบจุด ใช้อัตรา 55 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
กระเทียม โรคใบจุด ใช้อัตรา 40-60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร