เอราฟังใจ

AAA

Description

รายละเอียด

เอราฟังใจ

ชื่อสามัญ : ทีบูโคนาโซล
คุณสมบัติ
• เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราชนิดใหม่
• ออกฤทธิ์ได้ทั้งการรักษาและการป้องกันกำจัดโรคพืช
• ออกฤทธิ์ดูดซึมและเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆของพืชได้อย่างรวดเร็ว
• ทนต่อการชะล้างปลอดภัยต่อพืชปลูก
ประโยชน์และวิธีใช้
กระเทียม หอมแดง หอมแบ่ง หอมหัวใหญ่ • โรคใบจุดสีม่วง 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
กระเจี๊ยบมอญ • โรคฝักจุดฝักลาย 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
กล้วย • โรคลำต้นเน่า 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
กล้วยไม้ • โรคลำต้นเน่า 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
กุหลาบ • โรคใบจุดกล้วยไม้ โรคต้นเน่ากล้วยไม้ 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ข้าว • โรคใบจุดดำ 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ข้าวโพด • โรคราสนิม 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
คะน้า • โรคใบจุด 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ผักกาด • โรคใบจุด 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
เบญจมาศ • โรคราสนิมขาว 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ลำใย • โรคผลลาย ผลแตก และผลร่วง โรคราแป้ง 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ถั่วลิสง ถั่วเหลือง • โรคราสนิมถั่ว โรคลำต้นเน่า โรคเมล็ดสีม่วง 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ถั่วฝักยาว • โรคราเขม่า 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
มะเขือเทศ มันฝรั่ง • โรคใบจุด โรคกล้าเน่าตาย โรคโคนเน่า 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
อ้อย • โรคแส้ดำ 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร แช่ท่อนพันธุ์นาน 15 นาที ก่อนปลูก