เรสเปคท์ บูล 72 ดับบลิวพี

AAA

Description

รายละเอียด

เรสเปคท์ บูล 72 ดับบลิวพี

ชื่อสามัญ : ไซม็อกซานิล+แมนโคเซ็บ 8%+64% WP
คุณสมบัติ
• เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืช
• ออกฤทธิ์ทั้งในทางป้องกันและรักษาโรค
• ออกฤทธิ์แบบดูดซึมและสัมผัส
• ออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างสปอร์
ประโยชน์และวิธีใช้
• องุ่น โรคราน้ำค้าง ใช้อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุกๆ 5-7 วัน
• กะหล่ำปลี โรคราน้ำค้าง ใช้อัตรา 230-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุกๆ 7 วันจำนวน 4 ครั้ง
• พืชตระกูลแตง โรคราน้ำค้าง ใช้อัตรา 230-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุกๆ 7 วัน
• เผือก โรคใบไหม้ ใช้อัตรา 240 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุกๆ 10 วัน 3-4 ครั้ง
• มะเขือเทศ โรคใบไหม้ ใช้อัตรา 240 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุกๆ 7 วัน