เอราแลกซิล 35

AAA

Description

รายละเอียด

เอราแลกซิล 35

ชื่อสามัญ: เมทาแลกซิล(metalaxyl)
สูตรผสม: 35%DS
คุณสมบัติ
• เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึม
• ออกฤทธิ์ทั้งทางด้านรักษาโรคและป้องกันโรค
• สามารถดูดซึมเข้าไปในพืชผ่านทั้งทางใบ ทางลำต้น และทางราก
ประโยชน์
• สามารถป้องกันกำจัดโรคพืชได้ทั้งเชื้อสาเหตุที่อยู่ในอากาศและเชื้อสาเหตุที่อยู่ในดิน
• สามารถใช้ได้กับพืชปลูกได้หลากหลายภูมิอากาศ ทั้งพืชเขตร้อน พืชกึ่งร้อนและพืชเมืองหนาว
• ควรใช้ร่วมกับสารที่ออกฤทธิ์แบบสารป้องกันโรคพืชชนิดอื่นๆ
• เหมาะสำหรับใช้กับโรคพืชที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Phytophthora, Peronospora, Pseudoperonospora, Plasmopara, Bremia ที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่า โรคใบไหม้ โรคราน้ำค้าง เป็นต้น
พืชปลูกที่เหมาะสม
• สำหรับใช้คลุกเมล็ดก่อนปลุก เช่น ข้าวโพด พืชผักตระกูลกะหล่ำ(คะน้า ผักกาด กะหล่ำ) พืชผักตระกูลแตง(แตงโม แตงกวา เมล่อน ฝักทอง แฟง บวบ) พริก มะเขือ มะเขือเทศ มะละกอ เป็นต้น
• สำหรับใช้ชุบท่อนพันธุ์ กิ่งพันธุ์ หัวและหน่อ เช่น องุ่น สับปะรด มันฝรั่ง เผือก พริกไทย พลู กล้วยไม้ เป็นต้น
• สำหรับใช้ทาแผล เช่น ทุเรียน ส้ม มะนาว ส้มโอ ลำไย เป็นต้น
การใช้และอัตราการใช้
• สำหรับใช้คลุกเมล็ด ใช้ในอัตรา 10 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม การคลุกควรคลุกภายในภาชนะที่ปิดมิดชิด เช่น ถุงพลาสติกหรือปีบ ปิดแล้วเขย่าให้ทั่ว ถ้าคลุกจำนวนมากควรใช้ถังคลุกโดยเฉพาะ
• สำหรับใช้ชุบท่อนพันธุ์ กิ่งพันธุ์ หัวและหน่อ ใช้ในอัตรา 20-40 กรัมต่อน้ำ 20ลิตร
• สำหรับใช้ทาแผล ใช้ในอัตรา 80-100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ทาบริเวณแผล โดยถากเปลือกที่เป็นโรคออกจนถึงเนื้อดี แล้วจึงมา