เอราซิน 50 เอสซี

AAA

Description

รายละเอียด

เอราซิน 50 เอสซี

คุณสมบัติ
• ออกฤทธิ์ทั้งการป้องกันโรคและรักษาโรค
• ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
• สามารถดูดซึมเข้าทางใบและทางราก
• สามารถใช้ป้องกันการเกิดโรคทางรอยแผล อันเนื่องมาจากการตัดแต่งกิ่งหรือรอยแผลฉีกขาด
ประโยชน์
ออกฤทธิ์ป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างกว้างขวาง
• โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบไหม้ ในข้าว
• โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคเน่าดำ ในถั่วเขียว
• โรคเถาแห้งและผลเน่า ในองุ่น
• โรคสะแคป โรคเมลาโนส โรคราเข้าขั้ว ในส้ม
• โรคราสีชมพู ในทุเรียน
• โรคใบจุดซิโตก้า ในกล้วย
• โรคราแป้ง โรคใบจุด โรคราน้ำค้าง ในผัก ไม้ดอกไม้ประดับ
อัตราการใช้
• โดยทั่วไปใช้ในอัตรา 15-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• โรคราสีชมพู ในทุเรียน ใช้อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• โรคใบไหม้ในข้าว ใช้ในอัตรา 70-85 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• โรคใบจุดสีน้ำตาล ในถั่วเขียว ใช้ในอัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร