เอราวิล

AAA

Description

รายละเอียด

เอราวิล

ชื่อสามัญ : เฮกซาโคนาโซล 5% W/V SC
คุณสมบัติ
• สารป้องกันกำจัดโรคพืชในกลุ่มไตรอะโซล
• ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
ประโยชน์และวิธีใช้
• ข้าว โรคกาบใบแห้ง ใช้อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร โรคเมล็ดด่าง ใช้อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• องุ่น โรคแอนแทรคโนส ใช้อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• มะม่วง โรคแอนแทรคโนส ใช้อัตรา 10- 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• หอมหัวใหญ่ โรคใบจุดสีม่วง ใช้อัตรา 10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• เบญจมาศ โรคราสนิมขาว ใช้อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• เงาะ โรคช่อดอกแห้ง ใช้อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร โรคราแป้ง ใช้อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• ถั่วเหลือง โรคเมล็ดสีม่วง ใช้อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร