เอราคลอโรนิล 50 เอสซี

AAA

Description

รายละเอียด

เอราคลอโรนิล 50 เอสซี

สารป้องกันกำจัดโรคพืช
โรคใบจุด โรคใบจุดสีม่วง โรคราน้ำค้าง โรคใบไหม้ โรคแอนแทรคโนส โรคราสนิม
คุณสมบัติ
• สารป้องกันกำจัดโรคพืช
• ออกฤทธิ์ทางการป้องกันโรค
ประโยชน์และพืชปลูกที่เหมาะสม
• โรคใบจุดสีน้ำตาล ข้าว
• โรคใบปื้นเหลือง กล้วยไม้
• โรคใบจุด ผักตระกูลกะหล่ำ ผักกาดขาว ถั่วลิสง
• โรคใบจุดสีม่วง หอม กระเทียม
• โรคใบไหม้ มันฝรั่ง เผือก มะเขือเทศ
• โรครากำมะหยี่สีเขียว มะเขือเทศ
• โรคราน้ำค้าง ผักตระกูลกะหล่ำ แตงกวา
• โรคแอนแทรคโนส แตงโม แตงกวา พริก
• โรคราสนิม ถั่วลิสง
อัตราการใช้
• โดยทั่วไป ใช้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร
• หลีกเลี่ยงการใช้ผสมร่วมกับสารจับติดใบ และปุ๋ยน้ำโดยทั่วไป