เอราโปรมูเร่

AAA

Description

รายละเอียด

เอราโปรมูเร่

ชื่อสามัญ : ไดฟีโนโคนาโซล+โพรพิโคนาโซล 15+15 EC
คุณสมบัติ
• เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืช
• ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
• ออกฤทธิ์ในทางรักษาโรคพืชและป้องกันโรคพืชได้ยาวนาน
• สามารถรักษาและป้องกันโรคพืชได้อย่างกว้างขวาง
• ดูดซึมเข้าทางใบและเคลื่อนย้ายได้ดีภายในพืช
• เหมาะสำหรับใช้ในนาข้าวและข้าวโพด
ประโยชน์และวิธีใช้
ข้าว
• โรคกาบใบแห้ง
• โรคเมล็ดด่าง
• โรคใบขีดสีน้ำตาล
ใช้อัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ข้าวโพด
• โรคราสนิม
ใช้อัตรา 15-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร