เอราคลอราซ 45

AAA

Description

เอราคลอราซ 45

ชื่อสามัญ : โพรคลอราซ 45% W/V EC
คุณสมบัติ
• เป็นสารในกลุ่ม Imidazole
• ออกฤทธิ์แบบสัมผัสและดูดซึม
• ออกฤทธิ์ได้รวดเร็ว
• ดูดซึมเข้าสู่เส้นใยเชื้อรา ยับยั้งการสร้างสเตอรอย ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในการควบคุมการทำงานของเส้นใย
ประโยชน์
กุหลาบ
• โรคใบจุดสีดำ (black spot) ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Marssonina rosae (Lib.) Lind.
อัตราการใช้และวิธีใช้
5-10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร เริ่มพ่นเมื่อพบการระบาดของโรค และพ่นซ้ำทุก 5 วัน