โคปิน่า 85 ดับบลิวพี

AAA

Description

รายละเอียด

โคปิน่า 85 ดับบลิวพี

ชื่อสามัญ : คอปเปอร์ ออกซีคลอไรด์ 85% WP
คุณสมบัติ
• เป็นสารอนินทรีย์สำหรับใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช
• ไม่เป็นอันตรายต่อผึ้ง
• ไม่ควรใช้ร่วมกับสารที่มีส่วนประกอบของกำมะถัน และสารในกลุ่มไดธิโอคาร์บาเมท (ซีเนบ มาเนบ แมนโคเซ็บ เป็นต้น)
ประโยชน์
• ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืชทั้งที่เกิดจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียของพืชชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้
• องุ่น โรคราน้ำค้าง โรคแอนแทรคโนส • ส้ม โรคมีลาโนส โรคสแคป • มะม่วง โรคแอนแทรคโนส • ถั่ว โรคใบจุด • กล้วย โรคใบจุด • มันฝรั่ง โรคใบไหม้ • มะเขือเทศ โรคใบไหม้ • ผัก โรคใบจุด โรคราน้ำค้าง • มะเขือ โรคใบจุด • กาแฟ โรคราสนิม โรคใบจุด โรคผลเน่า • ชา โรคราสนิมแดง โรคแอนแทรคโนส • พริก โรคใบจุด โรคผลเน่า • ยางพารา โรคแอนแทรคโนส • ไม้ดอกไม้ประดับ โรคใบจุด โรคแอนแทรคโนส โรคราน้ำค้าง โรคใบแห้ง • มะนาว โรคแคงเกอร์ • เผือก โรคใบไหม้ หรือใบจุดตาเสือ • พืชตระกูลแตง โรคราน้ำค้าง
ใช้อัตรา 30-80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วต้นพืช