เอราซัล

AAA

Description

รายละเอียด

เอราซัล

คุณสมบัติ
• เป็นสารซัลเฟอร์ (กำมะถัน) ชนิดเม็ด
• ใช้เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชและสารกำจัดไรศัตรูพืช
• ออกฤทธิ์แบบสัมผัสและทางไอระเหย
• ไม่เป็นอันตรายต่อผึ้ง
ประโยชน์
• ออกฤทธิ์ป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างกว้างขวาง
โรคราแป้ง โรคราน้ำค้าง โรคราสนิม โรคสะแคป โรคเน่าสีน้ำตาล
• ออกฤทธิ์กำจัดแมลงศัตรูพืชบางชนิด
เพลี้ยหอย เพลี้ยไฟ
• ออกฤทธิ์เป็นสารกำจัดไรศัตรูพืชโดยทั่วไป
สามารถใช้ได้กับพืชปลูกหลายชนิด
• ไม้ผลโดยทั่วไป เช่น ทุเรียน ส้ม ลำไย เงาะ องุ่น กล้วย สตรอเบอรี เป็นต้น
• พืชผักต่างๆ เช่น พริก พริกไทย มะเขือ หอม กระเทียม ฟักทอง มะเขือเทศ เป็นต้น
• พืชไร่ เช่น มันฝรั่ง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว เป็นต้น
• ไม้ดอกไม้ประดับ
อัตราการใช้
โดยทั่วไปใช้ใน อัตรา 20-40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร