เอราซีน 80 ดับบลิวพี

AAA

Description

รายละเอียด

เอราซีน 80 ดับบลิวพี

ชื่อสามัญ : อาทราซีน
สูตรผสม 80% WP
คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบควบคุมการงอกวัชพืช
• ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
• ออกฤทธิ์ได้ดีในดินที่มีความชื้น
• มีฤทธิ์ตกค้างยาวนานมากกว่า 1 ปี
ประโยชน์
ใช้ควบคุมวัชพืชก่อนวัชพืชงอกในไร่ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย สับปะรดและหน่อไม้ฝรั่ง
พืชปลูกและอัตราการใช้
• ข้าวโพด 320-640 กรัมต่อไร่
• ข้าวฟ่าง 240-400 กรัมต่อไร่
• อ้อย สับปะรด 480-640 กรัมต่อไร่
• หน่อไม้ฝรั่ง 320-480 กรัมต่อไร่