เอรา-พรี

AAA

Description

รายละเอียด

เอรา-พรี

ชื่อสามัญ : อะลาคลอร์
สูตรผสม 48% W/V EC
คุณสมบัติ
• เป็นสารคุมวัชพืชก่อนงอก
• ออกฤทธิ์ได้ดีในสภาพที่ดินมีความชื้นสูง
• ออกฤทธิ์อยู่ในดินได้นาน 6-10 สัปดาห์ และจะออกฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง หากดินมีความชื้น
• ควรใช้ก่อนพืชปลูกงอก
ประโยชน์
ใช้ได้ในพืชปลูกหลายชนิด เช่น ข้าวโพด, อ้อย, มันสำปะหลัง, ถั่วเหลือง, ถั่วเขียว, ถั่วลิสง, หอม, กระเทียม, ผักตระกูลกะหล่ำ, มะเขือเทศ และพริก
อัตราการใช้
ขึ้นอยู่กับชนิดของดินปลูก
• ดินทราย ดินร่วนปนทราย ใช้อัตรา 500-600 ซีซีต่อไร่ผสมน้ำ 60-80 ลิตร
• ดินเหนียวปานกลาง ใช้อัตรา 700-800 ซีซีต่อไร่ ผสมน้ำ 60-80 ลิตร
• ดินเหนียวจัด ใช้อัตรา 800-1000 ซีซีต่อไร่ ผสมน้ำ 60-80 ลิตร
วิธีการใช้
• ให้พ่นทันทีที่ปลูกพืชเสร็จในแปลงที่มีการเตรียมดินเป็นอย่างดี
• ควรให้ละอองปกคลุมผิวดินอย่างสม่ำเสมอ
• สำหรับพืชผักตระกูลกะหล่ำที่เพาะกล้า ให้พ่นทันทีที่ย้ายกล้าลงแปลงแล้วเสร็จ
• สำหรับพืชตระกูลกะหล่ำที่ปลูกโดยวิธีหยอดเมล็ด ให้พ่นก่อนหยอด 7 วัน
• ภายหลังพ่นห้ามพรวนดินหรือคลุกดิน
ขนาดบรรจุ
1 ลิตร