เอรากราสวีด

AAA

Description

รายละเอียด

เอรากราสวีด

ชื่อสามัญ : ฮาร์ลอกซีฟอบ-อาร์-เมทิล
สูตรผสม 10.8 % W/V EC
คุณสมบัติ
• สารกำจัดวัชพืชแบบเลือกทำลาย
• กำจัดวัชพืชภายหลังงอก
• ออกฤทธิ์แบบดูดซึม โดยเคลื่อนย้ายไปทุกส่วนของวัชพืช วัชพืชจะแสดงอาการเหี่ยวเฉาภายใน 10 วัน และจะให้ผลดีที่สุดหลังพ่น 15-30 วัน
• กำจัดวัชพืชเฉพาะวัชพืชใบแคบพวกหญ้าทั้งชนิดฤดูเดียวและข้ามปี เช่น หญ้าขจรจบ หญ้าตีนนก หญ้าตีนติด หญ้าตีนกา หญ้าปากควาย หญ้าดอกขาว และหญ้านกสีชมพู
อัตราการใช้และวิธีการใช้
ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง สับปะรด หอมหัวใหญ่ หอมแดง หอมแบ่ง กระเทียม กะหล่ำปลี ผักกาดหัว ผักกาดขาวปลี พริก พริกไทย มะเขือ มะเขือเทศ
• ใช้อัตรา 70 ซีซีต่อไร่ โดยทั่วไปสำหรับกำจัดวัชพืชที่มีใบ 4-6 ใบ หรือขณะกำลังเจริญเติบโต
• ใช้อัตรา 280-370 ซีซีต่อไร่ สำหรับวัชพืชที่มีใบเกิน 6 ใบ
ขนาดบรรจุ
500 ซีซี