เอราซาเฟน

AAA

Description

รายละเอียด

เอราซาเฟน

ชื่อสามัญ : โฟมีซาเฟน
สูตรผสม 25% W/V SL
คุณสมบัติ
เป็นสารกำจัดวัชพืชเฉพาะใบกว้าง
ประโยชน์
ใช้กำจัดวัชพืชใบกว้างใน ถั่วเหลือง ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเขียวผิวดำ
อัตราการใช้และวิธีใช้
160 ซีซีต่อไร่ผสมน้ำ 60-80 ลิตร หรือ 40 ซีซีต่อน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนเนื้อที่ 1 งาน พ่นเมื่อวัชพืชมีใบ 3-5 ใบ หรือถั่วอายุไม่เกิน 25 วัน ควรพ่นขณะดินมีความชื้น