เอราบิวทาคลอร์

AAA

Description

รายละเอียด

เอราบิวทาคลอร์

ชื่อสามัญ : บิวทาคลอร์
สูตรผสม 60% W/V EC
คุณสมบัติ
• เป็นสารควบคุมการงอกของวัชพืช
• ออกฤทธิ์ไปยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนภายในวัชพืช
ประโยชน์
ใช้ควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบ ใบกว้างและกกหลายชนิด ในนาข้าว
วิธีการใช้และอัตราการใช้
• 200 ซีซี ผสมน้ำ 40-60 ลิตร ต่อไร่ ในนาหว่านน้ำตม พ่นให้ทั่วพื้นที่นาภายหลังหว่านข้าวงอกแล้ว 1-4 วัน เมื่อข้าวตั้งตัวได้แล้ว จึงทยอยไขน้ำเข้านาเพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตของข้าว แต่ระวังอย่าให้น้ำท่วมยอดข้าว หรืออาจพ่นก่อนหว่านข้าวงอก 3-4 วันก็ได้
• 250 ซีซี ผสมน้ำ 40-60 ลิตร ต่อไร่ ในนาดำ พ่นให้ทั่วพื้นที่นาภายใน 4-7 วันหลังปักดำแล้ว ก่อนพ่นต้องระบายน้ำออกจากนาให้หมด แล้วจึงค่อยๆระบายน้ำเข้านาอีกครั้งภายหลังพ่นสูงประมาณ 1-2 นิ้ว โดยรักษาระดับน้ำไว้อย่าน้อย 2 วัน
• 400 ซีซี ผสมน้ำ 40-60 ลิตร ต่อไร่ ในนาหยอด-ข้าวไร่ พ่นให้ทั่วพื้นที่นาภายหลังหยอด(ก่อนที่วัชพืชจะงอก)
ก่อนพ่นจะต้องเอาน้ำออกจากแปลงนา และภายหลังพ่น 2-3 วัน จึงปล่อยน้ำเข้าแปลงนา ระวังอย่าให้น้ำท่วมยอดข้าว