ฟลามาร์ค

AAA

Description

รายละเอียด

ฟลามาร์ค

ชื่อสามัญ : ฟลาซาซัลฟูรอน
สูตรผสม : 25 WG
คุณสมบัติ
• เป็นสารกําจัดวัชพืชโดยเฉพาะใบกว้าง กก และวัชพืชใบแคบบางชนิด
• ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
• ดูดซึมอย่างรวดเร็วทางใบภายใน 2-3 ชั่วโมง
• เคลื่อนย้ายผ่านทางท่อน้ำ และท่ออาหารไปยัง ส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อเจริญของวัชพืช
ประโยชน์
• ใช้กําจัดวัชพืชใบกว้าง และกกได้ดีในอ้อย องุ่น สนามหญ้าเมืองร้อน
การใช้ และอัตราการใช้
• ในอ้อย ใช้ในอัตรา 24-32 กรัมต่อไรหรืออัตรา 6-8 กรัมต่อน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน จะแสดงอาการเหลืองแห้งทั้งใบใหม่ และใบเกาภายใน 3-4 วัน และจะตายในที่สุดภายใน 20-25 วัน
ขนาดบรรจุ 60 กรัม x 10×50