อะโทลล์ เฟล็กซ์

AAA

Description

รายละเอียด

อะโทลล์ เฟล็กซ์

สารสำหรับใช้คุมวัชพืชก่อนงอก
สำหรับใช้ในข้าวโพดและอ้อย
ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเยอรมัน
พ่นทันทีภายหลังปลูกข้าวโพดหรืออ้อยก่อนวัชพืชงอก
• สำหรับใช้คุมวัชพืชก่อนวัชพืชงอก
• อัตราการใช้น้อย
• ปลอดภัยต่อ ข้าวโพด อ้อยและพืชข้างเคียง
คุมวัชพืชใบแคบ
หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก หญ้าตีนติด
คุมวัชพืชใบกว้าง
ปอวัชพืช กระดุมใบ ถั่วลิสงนา สาบม่วง เซ่งใบมน ตำแยไฟ หญ้ายาง หญ้ากำมะหยี่
อัตราการใช้
• ข้าวโพด ใช้
อะโทลล์ เฟล็กซ์ อัตรา 15ซีซี
ผสมกับ เอราซีน 50 เอสซี อัตรา 250 ซีซี
ผสมน้ำ 60-80 ลิตร
พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่
อัตราการใช้ อะโทลล์เฟล็กซ์ พ่นคุมวัชพืชในข้าวโพด บนพื้นที่ 6 ไร่
อะโทลล์ เฟล็กซ์ 100 ซีซี (1ขวด)
เอราซีน 50 1,500 ซีซี (1.5 ลิตรหรือ 1ขวดครึ่ง)
ปริมาณน้ำที่ใช้ผสม 360-480 ลิตร
พ่นทันทีภายหลังหว่านข้าวโพด ก่อนวัชพืชงอก ขณะพ่นดินควรมีความชื้น
• อ้อย ใช้
อะโทลล์ เฟล็กซ์ อัตรา 15 ซีซี
ผสมกับ เอราธาลิน อัตรา 330 ซีซี
ผสมน้ำ 60-80 ลิตร
พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่
อัตราการใช้ อะโทลล์เฟล็กซ์ พ่นคุมวัชพืชในอ้อย บนพื้นที่ 6 ไร่
อะโทลล์ เฟล็กซ์ 100 ซีซี (1ขวด)
เอราธาลิน 2,000 ซีซี (2 ลิตรหรือ 2 ขวด)
ปริมาณน้ำที่ใช้ผสม 360-480 ลิตร
พ่นทันทีภายหลังปลูกอ้อย หรือภายหลังแต่งตออ้อย ก่อนวัชพืชงอกขณะพ่นดินควรมีความชื้น