เอราไดอะซอน

AAA

Description

รายละเอียด

เอราไดอะซอน

ชื่อสามัญ : ออกซาไดอะซอน
สูตรผสม 25% W/V EC
คุณสมบัติ
เป็นสารกำจัดวัชพืชชนิดควบคุมวัชพืชก่อนงอก
ประโยชน์
ใช้ควบคุมการงอกของวัชพืชในนาดำ นาข้าวไร่ หอมหัวใหญ่ หอมแดงและกระเทียม
วิธีการใช้และอัตาราการใช้
สำหรับนาดำ
• ก่อนปักดำ ใช้ในอัตรา 320-640 ซีซีผสมน้ำ 20-60 ลิตรต่อไร่ โดยพ่นลงในนาข้าวในช่วงสุดท้ายของการเตรียมดินและก่อนปักดำ 1-3 วัน
• หลังปักดำ ใช้อัตรา 640-960 ซีซีผสมน้ำ 20-60 ลิตร
ต่อไร่ โดยพ่นระหว่างแถวข้าว 4-7 วันหลังปักดำ
สำหรับนาข้าวไร่ ใช้อัตรา 480-950 ซีซีผสมน้ำ 20-60 ลิตรต่อไร่ โดยพ่นหลังจากหว่านข้าวแล้ว 1 วัน
สำหรับหอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม ใช้อัตรา 480-640 ซีซี ผสมน้ำพ่นให้ทั่วแปลงปลูก
• หอมหัวใหญ่ พ่นก่อนย้ายปลูก
• หอมแดง กระเทียม พ่นทันทีก่อนหรือหลังปลูก