เอราคลอแรค 25 เอสซี

AAA

Description

รายละเอียด

เอราคลอแรค 25 เอสซี

ชื่อสามัญ : ควินคลอแรก
สูตรผสม 25% W/V SC
คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดวัชพืชในนาข้าว • ดูดซึมเข้าทางใบได้อย่างรวดเร็ว • ออกฤทธิ์ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช • ออกฤทธิ์ทำให้วัชพืชอ่อนแอ
ประโยชน์
• ใช้กำจัดวัชพืชได้หลายชนิด โดยเฉพาะหญ้าข้าวนก
อัตราการใช้
• ในช่วงหลังหว่านข้าว 7-12 วัน ใช้อัตรา 30 ซีซีต่อหม้อเครื่องยนต์สะพายหลัง(15-20 ลิตร) หรือใช้อัตรา 90 ซีซีต่อไร่ด้วยปริมาณน้ำ 45-60 ลิตร
วิธีการใช้ : ควรพ่นในช่วงที่ดินกำลังหมาดๆ และภายหลังพ่นให้ไขน้ำเข้านาภายใน 1-3 วัน
• ในช่วงข้าวโตหรือหลังหว่านข้าว 30 วัน ใช้อัตรา 80 ซีซีต่อหม้อเครื่องยนต์สะพายหลัง(15-20ลิตร)
วิธีการใช้ : พ่นเป็นจุดๆบริเวณที่มีหญ้าข้าวนกระบาดอย่างรุนแรง