เอรานิล

AAA

Description

รายละเอียด

เอรานิล

ชื่อสามัญ : โพรพานิล
สูตรผสม 36% W/V EC
คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดวัชพืชในนาข้าว
• ออกฤทธิ์กำจัดวัชพืชแบบภายหลังงอก โดยทางสัมผัส
• มีช่วงปลอดฝน 5-6 ชั่วโมง
• ออกฤทธิ์เร็วขึ้นตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น
• ไม่ควรใช้ในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดหรือเย็นจัด
• ละอองยาทำให้เกิดพิษต่อพืชปลูกหลาย ชนิด เช่น ข้าวโพด มะเขือเทศ ถั่วเหลือง ทานตะวัน ผัก ถั่วเหลือง ทานตะวัน ผัก ถั่ว แตงกวาและพืชปลูกใบกว้างโดยทั่วไป
• ไม่ควรใช้ร่วมกับปุ๋ยน้ำ
• ควรใช้สารกำจัดแมลงศัตรูพืชภายหลังพ่นแล้ว 14 วัน
• มีฤทธิ์ตกค้างสั้น
ประโยชน์
ใช้กำจัดวัชพืชใบแคบ ใบกว้างและกกในนาข้าว
วิธีการใช้และอัตราการใช้
• 1.5-2 ลิตร ผสมน้ำ 80 ลิตร กำจัดวัชพืชขณะที่กำลังเล็กในนาข้าว พ่นในพื้นที่ 1 ไร่ โดยพ่นในช่วงระยะหลังวัชพืชงอกแล้วมีใบ 2-4 ใบ