เอราทรีน 80 ดับบลิวพี

AAA

Description

รายละเอียด

เอราทรีน 80 ดับบลิวพี

ชื่อสามัญ : อามีทรีน
สูตรผสม 80% WP
คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอก
• ดูดซึมเข้าสู่วัชพืชโดยผ่านทางราก
ประโยชน์
ใช้กำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอกในระยะเริ่มต้น ในไร่อ้อย สับปะรด ส้ม กล้วย ชา กาแฟ มันฝรั่ง
อัตราการใช้
อ้อย ส้ม 480-960 กรัมต่อไร่
สับปะรด 320-640 กรัมต่อไร่
กล้วย ชา กาแฟ 320-800 กรัมต่อไร่
มันฝรั่ง 160-320 กรัมต่อไร่