เอรา-ฟอพ โกลด์

AAA

Description

รายละเอียด

เอรา-ฟอพ โกลด์

ชื่อสามัญ : ฟลูอะซิฟอพ-พี-บิวทิล
คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดวัชพืชเฉพาะใบแคบ
• ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
• ดูดซึมเร็วมีช่วงปลอดฝนเพียง 1-2 ชั่วโมง
• เคลื่อนย้ายได้ดีทั้งในท่อน้ำท่ออาหาร ไปยังเนื้อเยื่อเจริญในส่วนต่างๆของวัชพืช
• วัชพืชจะหยุดการเจริญเติบโตภายใน 2 วัน จะแสดงอาการเหลืองแห้งที่ปลายยอดอย่างช้าๆภายใน 7-10วัน จนเป็นสีม่วงคล้ำ และแห้งตายในที่สุด
ประโยชน์
ใช้กำจัดเฉพาะวัชพืชใบแคบในพืชประธานที่เป็นใบกว้าง เช่น มันสำปะหลัง สับปะรด ถั่วเหลือง ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วลิสง พริก มะเขือเทศ และพืชผักต่างๆ
อัตราการใช้
ใช้ในอัตรา 160 ซีซีต่อไร่ ผสมน้ำ 60-80 ลิตร หรือใช้ 40 ซีซีต่อน้ำ 15-20 ลิตร
วิธีการใช้
พ่นบนพื้นที่ 1 งาน พ่นเมื่อเริ่มมีลูกหญ้างอกออกมามีใบ 3-5 ใบ และขณะที่ดินมีความชื้น โดยสามารถพ่นทับพืชประธานชนิดใบกว้างโดยทั่วไป ซึ่งจะออกฤทธิ์กำจัดเฉพาะวัชพืชใบแคบเท่านั้น