เอราธาลิน

AAA

Description

รายละเอียด

เอราธาลิน

ชื่อสามัญ เพนดิเมทาลิน
สูตรผสม 33 EC
คุณสมบัติ
• เป็นสารกําจัดวัชพืช
• ออกฤทธิ์ดูดซึมเข้าทางรากและใบวัชพืช ทําให้วัชพืชตายอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่เริ่มงอก หรือขณะกําลังโผล่พ้นผิวดิน
ประโยชน์
• ใช้ควบคุม และกําจัดวัชพืชในพืชปลูกต่าง ๆ ได้หลายชนิด เช่น ข้าว อ้อย หอมแบ่ง กระเทียม ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ผักกาด คื่นฉาย ผักกาดหอม พริก มะเขือ มันฝรั่ง มะเขือเทศ ส้ม
การใช้และอัตราการใช้
• โดยทั่วไปใช้ในอัตรา 400-600 ซีซีต่อไร่ ด้วยปริมาณน้ํา 60-80 ลิตรต่อไร่
• สําหรับอ้อย
ใช้ในอัตรา 600-1000 ซีซีต่อไร่ พ่นคลุมดินก่อนวัชพืชงอกหลังปลูกอ้อย หรือหลังแต่งตออ้อย
• สําหรับข้าว
ในนาหว่านน้ำตม ใช้ในอัตรา 160-200 ซีซี ด้วยปริมาณน้ำ 60-80 ลิตรต่อไร่ พ่นหลังหว่านข้าว 8-12 วัน ก่อนพ่นต้องระบายน้ำออกจากนา หลังพ่นเรียบร้อยแล้ว ให้ทดน้ำเข้านาภายใน 2 วัน และรักษาระดับน้ำไว้ในนาอย่างน้อย 14 วัน
• ในนาหว่านข้าวแห้ง ใช้ในอัตรา 400-600 ซีซีต่อไร่ ด้วยปริมาณน้ำ 60-80 ลิตรต่อไร่ ให้ฟนคลุมดินหลังหว่านข้าวแล้วคราดกลบก่อนวัชพืชงอก
• สําหรับหอมแบ่ง ให้ใช้ในอัตรา 450-600 ซีซีต่อไร่ ด้วยปริมาณน้ำ 60-80 ลิตรต่อไร่ พ่นคลุมดินหลังปลูกหอมแบ่งก่อนวัชพืชงอก
ขนาดบรรจุ 1 ลิตร x 12