สตอร์ม

AAA

Description

รายละเอียด

สตอร์ม

ชื่อสามัญ : บิสไพริแบค โซเดียม + สตอร์ม
สูตรผสม 20 WP + สตอร์ม
คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบหลังงอก
• ออกฤทธิ์ดูดซึมเข้าทางใบและราก
• ออกฤทธิ์กำจัดวัชพืชได้ทั้งใบแคบ ใบกว้างและกก
• ออกฤทธิ์กำจัดหญ้าข้าวนกในนาหว่านน้ำตมได้เป็นอย่างดี
• สามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับสารกำจัดแมลงศัตรูพืช ในกลุ่ม คาร์บาเมทและออกาโนฟอสเฟต
ประโยชน์
• ใช้กำจัดวัชพืชแบบหลังจากวัชพืชงอกแล้ว ในนาหว่านน้ำตมและนาหว่านข้าวแห้ง
• ใช้กำจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าแดงหรือหญ้าเดือยหรือหญ้าหวาย หญ้าข้าวนก หรือ หญ้าพุ่มพวง หญ้านกสีชมพู
• ใช้กำจัดวัชพืชใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา โสนหางไก่และตาลปัตรฤาษี
• ใช้กำจัดวันพืชประเภทกก เช่น กกขนาก กกทราย และหนวดปลาดุก
อัตราการใช้และวิธีการใช้
ขึ้นอยู่กับอายุข้าวและขนาดของวัชพืช ควรเพิ่มอัตราการใช้ตามอายุของข้าวและขนาดของวัชพืช
• หลังหว่านข้าว 10 วัน ใช้เอราโพแบคใน อัตรา 20 กรัม + สตอร์ม 20 ซีซ๊ต่อไร่
• หลังหว่านข้าว 15 วัน ใช้เอราโพแบคใน อัตรา 25 กรัม + สตอร์ม 25 ซีซ๊ต่อไร่
ก่อนพ่นจะต้องเอาน้ำออกจากแปลงนา และภายหลังพ่น 2-3 วัน จึงปล่อยน้ำเข้าแปลงนา ระวังอย่าให้น้ำท่วมยอดข้าว