โซบีแรน

AAA

Description

รายละเอียด

โซบีแรน

ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเยอรมัน
สารกำจัดวัชพืช
ประเภทฆ่าวัชพืชภายหลังวัชพืชงอกแล้วมีใบอ่อน 3-5 ใบ
สำหรับใช้ในข้าวโพดและอ้อย
• สำหรับใช้ภายหลังจากวัชพืชงอกแล้ว มีใบอ่อน 3-5 ใบ
• สามารถพ่นทับยอดข้าวโพด ภายหลังข้าวโพดงอกแล้ว หรือภายหลังปลูก 7-10 วัน
• สามารถพ่นทับยอดอ้อย ภายหลังปลูกอ้อย 15-30 วัน
ฆ่าวัชพืชใบแคบ
หญ้าปากควาย
ฆ่าวัชพืชใบกว้าง
ปอวัชพืช กระดุมใบ ถั่วลิสงนา สาบม่วง เซ่งใบมน ตำแยไฟ หญ้ายาง หญ้าลิ้นงู
อัตราการใช้
• ข้าวโพด ใช้
โซบีแรน อัตรา 40 ซีซี
ผสม ฮาสเทน อัตรา 80 ซีซี
ผสม เอราซีน 90 ดับบลิวจี อัตรา 250 กรัม
ผสม ซีเนอกอน 2000 อัตรา 60 ซีซี
ผสมน้ำ 60-80 ลิตร
พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่
• อัตราการใช้ โซบีแรน พ่นกำจัดวัชพืชภายหลังงอก ในข้าวโพด บนพื้นที่ 6 ไร่
โซบีแรน 250 ซีซี(1ขวด)
ฮาสเทน 500 ซีซี(1 ขวด)
เอราซีน 90 ดับบลิวจี 1,500 กรัม(1.5 กิโลกรัม)
ซีเนอกอน 2000 360 ซีซี
ปริมาณน้ำที่ใช้ผสม 360-480 ลิตร
พ่นภายหลังปลูกข้าวโพด 7-10 วัน
• อ้อย ใช้
โซบีแรน อัตรา 40 ซีซี
ผสม ฮาสเทน อัตรา 80 ซีซี
ผสม เอราธาลิน อัตรา 330 กรัม
ผสม ซีเนอกอน 2000 อัตรา 60 ซีซี
ผสมน้ำ 60-80 ลิตร
พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่
• อัตราการใช้ โซบีเรน พ่นกำจัดวัชพืชภายหลังงอก ในอ้อย บนพื้นที่ 6 ไร่
โซบีแรน 250 ซีซี(1ขวด)
ฮาสเทน 500 ซีซี(1 ขวด)
เอราธาลิน 2,000 ซีซี(2 ลิตรหรือ 2 ขวด)
ซีเนอกอน 2000 360 ซีซี
ปริมาณน้ำที่ใช้ผสม 360-480 ลิตร
พ่นภายหลังปลูกอ้อย 15-30 วัน