เอรายูรอน 80 เอสซี

AAA

Description

รายละเอียด

เอรายูรอน 80 เอสซี

ชื่อสามัญ : ไดยูรอน 80% SC
สูตรผสม 80% W/V SC
คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอก
ประโยชน์
ใช้กำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอกในไร่สับปะรด อ้อย มันสำปะหลัง ชา กาแฟ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มะละกอ กล้วย ส้ม
อัตราการใช้และวิธีการใช้
• โดยทั่วไป ใช้ในอัตรา 365-725 ซีซีต่อไร่
• ในแปลงกล้ายาง ใช้อัตรา 150 ซีซีต่อไร่
• การพ่นให้พ่นทันทีที่ปลูกพืชเสร็จ ก่อนวัชพืชงอก ดินบนแปลงปลูกควรได้รับการเตรียมอย่างดี ห้ามพรวนดิน
ขนาดบรรจุ
1 ลิตร