เอราไพแบค 20 ดับบลิวพี

AAA

Description

รายละเอียด

เอราไพแบค 20 ดับบลิวพี

ชื่อสามัญ : บิสไพริแบก โซเดียม
สูตรผสม : 20 WP
คุณสมบัติ
• เป็นสารกําจัดวัชพืชแบบหลังงอก
• ออกฤทธิ์ดูดซึมเข้าทางใบและราก
• ออกฤทธิ์กําจัดวัชพืชได้ทั้งใบแคบ ใบกว้างและกก
• ออกฤทธิ์กําจัดหญ้าข้าวนกในนาหว่านน้ำตมได้เป็นอย่างดี
• สามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับสารกําจัดแมลงศัตรูพืชในกลุ่มคาร์บาเมท และออกาโนฟอสเฟต
ประโยชน์
• ใช้กําจัดวัชพืชแบบหลังจากวัชพืชงอกแล้ว ในนาหว่านน้ำตมและนาหว่านข้าวแห้ง
• ใช้กําจัดวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าแดงหรือหญ้าเดือยหรือหญ้าหวาย หญ้าข้าวนก หรือหญ้าพุ่มพวง หญ้านกสีชมพู
• ใช้กําจัดวัชพืชใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา โสนหางไก่และตาลปัตรฤาษี
• ใช้กําจัดวัชพืชประเภทกก เช่น กกขนาก กกทราย และหนวดปลาดุก
วิธีใช้และอัตราการใช้
ขึ้นอยู่กับอายุข้าวและขนาดของวัชพืช ควรเพิ่มอัตราการใช้ตามอายุของข้าวและขนาดของวัชพืช
• หลังหว่านข้าว 10 วัน ใช้ในอัตรา 20 กรัมต่อไร่
• หลังหว่านข้าว 15 วัน ใช้ในอัตรา 25 กรัมต่อไร่
ก่อนพ่นจะต้องเอาน้ําออกจากแปลงนา และภายหลังพ่น 2-3 วัน จึงปล่อยน้ําเข้าแปลงนา ระวังอย่าให้น้ําท่วมยอดข้าว
ขนาดบรรจุ 100 กรัม x 30