เอราซีน 50 เอสซี

AAA

Description

รายละเอียด

เอราซีน 50 เอสซี

ชื่อสามัญ : อาทราซีน
สูตรผสม 50% W/V SC
คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบควบคุมการงอกวัชพืช
• ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
• ออกฤทธิ์ได้ดีในดินที่มีความชื้น
• มีฤทธิ์ตกค้างยาวนานมากกว่า 1 ปี
ประโยชน์
ใช้ควบคุมวัชพืชก่อนวัชพืชงอกในไร่ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย สับปะรด และหน่อไม้ฝรั่ง
อัตราการใช้
• ข้าวโพด 510-1,025 ซีซีต่อไร่
• ข้าวฟ่าง 385-640 ซีซีต่อไร่
• อ้อย สับปะรด 765-1,025 ซีซีต่อไร่
• หน่อไม้ฝรั่ง 510-765 ซีซีต่อไร่