เอราโพรฟิบ 50

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

Description

เอราโพรฟิบ 50

ชื่อสามัญ : เพรททิลาคลอร์+โพรพานิล
สูตรผสม 17%+33% EC

ประโยชน์

ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก และ หญ้าดอกขาว วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น เทียนนา และวัชพืชประเภทกก เช่น กกทราย กกขนาก และหนวดปลาดุก

 

อัตราการใช้

320-360 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่

หรืออัตรา 80-90 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน

 

วิธีการใช้

หลังหว่านข้าว 6 วัน ก่อนการพ่นสารให้ระบายน้ำออก และทดน้ำเข้านาหลังพ่นสาร 2-3 วัน