เอราเอสเตอร์พลัส

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

Description

เอราเอสเตอร์พลัส

ชื่อสามัญ : 2,4-ดี-ไอโซบิวทิว + บิวทาคลอร์
กลุ่มสารเคมี : Phenoxycarboxylic acid + anilide

 

คุณสมบัติ

  • เป็นสารกำจัดวัชพืชในนาข้าว
  • กำจัดวัชพืชได้ทั้งใบกว้างและใบแคบในนาข้าว เช่น ผักปอดนา ขาเขียด ผักแว่น พังพวย หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาว หญ้าหนวดปลาดุก กกทราย กกขนาก เป็นต้น

 

วิธีการใช้และอัตราการใช้

นา อัตราการใช้ ระยะเวลาการใช้ ข้อควรปฎิบัติ
 นาหว่านน้ำตม  3.2 กก.ต่อไร่ หว่านให้ทั่วพื้นนา หลังจากหว่านข้าวงอกแล้ว 7-8 วัน  ก่อนหว่านให้ไขน้ำเข้านาให้มีระดับ 1-2 นิ้วภายหลังหว่านให้กักน้ำในกระทงนาอย่างน้อย 4-6 วัน อย่าให้ระดับน้ำท่วมยอดข้าว………………………………………
หรือหว่านให้ทั่วพื้นนาก่อนหว่านข้าวงอก 4 วัน ปรับพื้นนาให้สม่ำเสมอกักน้ำในกระทงนาให้สูง ประมาณ 1-2 นิ้ว แล้วจึงหว่านยาให้ทั่วพื้นนาและก่อนหว่านข้าวงอกให้ไขน้ำออกจากแปลงนาให้หมด จากนั้นหลังหว่านข้าวงอกเรียบร้อยแล้วรอข้าวตั้งตัวได้แล้ว จึงไขน้ำ เข้านา เพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโต ให้รักษาระดับน้ำ อย่าให้ท่วมยอดข้าว
นาดำ 3.2 กก.ต่อไร่ หว่านให้ทั่วบริเวณพื้นนา ภายใน 7 วันหลังจากปักดำข้าวแล้ว รักษาระดับน้ำในกระทงนาไว้ประมาณ 1-2 นิ้ว อย่างน้อย 2 วัน อย่าให้ระดับน้ำท่วมยอดข้าว

 

ขนาดบรรจุ

1 กก.x25
25 กก.x1