เอราคอน

AAA

Description

รายละเอียด

เอราคอน

ชื่อสามัญ : อิมิดาโคลพริด
สูตรผสม 10 SL
คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช
• ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย
• ออกฤทธิ์ดูดซึมเข้าสู่พืชได้อย่างรวดเร็ว เคลื่อนย้ายไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของพืชจึงสามารถกำจัดแมลงศัตรูพืชที่เข้าทำลายโดยการดูดน้ำเลี้ยงได้เป็นอย่างดี
• ออกฤทธิ์กำจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างกว้างขวางทั้งหนอน เพลี้ยและด้วง
ประโยชน์
• ข้าว
– เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยจักจั่นสีเขียว เพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก
20-40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• ทุเรียน
– เพลี้ยไฟพริก
20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• ส้มเขียวหวาน
– หนอนชอนใบส้ม เพลี้ยไฟพริก เพลี้ยไก่แจ้ส้ม
20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• องุ่น
– เพลี้ยไฟพริก
20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• พริก
– เพลี้ยไฟพริก
20-40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ขนาดบรรจุ
100 ซีซี, 500 ซีซี, 1 ลิตร