เอราแท็ป 50 เอสพี

AAA

Description

รายละเอียด

เอราแท็ป 50 เอสพี

ชื่อสามัญ : คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์
คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช
• ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย
• ออกฤทธิ์ช้า จะออกฤทธิ์เมื่อแมลงศัตรูพืช ได้รับสารและจะหยุดกินอาหาร
• เป็นพิษต่อผึ้งต่ำ
• ไม่ควรใช้ร่วมกับสารที่ออกฤทธิ์เป็นด่าง
ประโยชน์และวิธีใช้
• มันฝรั่ง
– เต่ามะเขือ
10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
• ข้าว
– หนอนกอข้าว
10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
• ส้ม
– หนอนชอนใบส้ม
10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
• พืชผัก
– หนอนใยผัก หนอนผีเสื้อขาวกะหล่ำ
10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
• หอม
– เพลี้ยไฟหอม
10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
• มันเทศ
– หนอนชอนใบมันเทศ
30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
ขนาดบรรจุ
1 กก.