เอรามิลิน

AAA

Description

รายละเอียด

เอรามิลิน

ชื่อสามัญ: ลูเฟนนูรอน(Lufenuron)
สารสำคัญ: (RS)1-[2,5-dichloro-4(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)-phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoxyl)-ura…5%W/V EC
กลุ่มสารเคมี: เบนโซอิลยูเรีย(Benzoylurea)
การออกฤทธิ์:
• ออกฤทธิ์เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช
• ออกฤทธิ์เป็นสารกำจัดไรศัตรูพืช
• ออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์ไคติน
• ส่วนใหญ่จะออกฤทธิ์ทางด้านการกินหรือกินตาย
• ทำให้ตัวอ่อนไม่สามารถพัฒนาเป็นตัวแก่ได้ ทำให้วงจรชีวิตสูญเสียไป
• ทำให้หนอนและแมลงศัตรูพืชหยุดการกินอาหาร
ศัตรูพืชเป้าหมาย:
• กลุ่มหนอนศัตรูพืชชนิดต่างๆ(Lepidoptera)
• กลุ่มด้วงศัตรูพืชชนิดต่างๆ (Coleoptera)
• แมลงหวี่ขาวส้ม
• ไรสนิมส้ม
• แมลงพาหะในสัตว์เลี้ยง
พืชปลูกเป้าหมาย:
• ไม้ผล
• พืชผัก
• ส้ม ส้มโอ
• ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง
• ฝ้าย
การใช้และอัตราการใช้:
โดยทั่วไปใช้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ความสามารถในการเข้ากันได้ของสารเคมี:
– ไม่สามารถเข้ากันได้กับสารที่ออกฤทธิ์เป็นด่าง เช่น ปูนขาว, กำมะถันและคอปเปอร์
ขนาดบรรจุ
100 ซีซี, 500 ซีซี