เอรามิพริด

กำจัดเพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ แมลงหวี่ขาว มวน บั่ว ด้วง

Description

คุณสมบัติ

 • ดูดซึมเร็วดูดซึมกระจายไปทั่วต้นภายในใบพืช
 • ดูดซึมจากด้านหน้าใบไปสู่ต้านล่างใบ
 • ดูดซึมจากใบล่างไปสู่ใบบนได้อย่างรวดเร็ว
 • นอกจากออกฤทธิ์แบบดูดซึมแล้ว ยังออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย

ประโยชน์

 • กําจัดเพลี้ยได้หลากหลายชนิด เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อนเพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไก่แจ้เพลี้ยแป้ง
  เพลี้ยหอย เป็นต้น
 • กําจัดมวน เช่น มวนเขียว มวนลําไย
 • กําจัดแมลงทั่ว
 • กําจัดด้วงหมัดผัก ด้วงเต่าแตง
 • กําจัดแมลงหวี่ขาว
 • กําจัดหนอนชอนใบ – ช่วยลดการระบาดของไรศัตรูพืช