เอราทริป 5 เอสซี

AAA

Description

รายละเอียด

เอราทริป 5 เอสซี

ประโยชน์
• ข้าว
– เพลี้ยไฟ
อัตรา 3 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาดในแปลงข้าวระยะต้นกล้า
ขนาดบรรจุ
100 ซีซี, 500 ซีซี, 1 ลิตร