เอราทริป-โกลด์

AAA

Description

รายละเอียด

เอราทริป-โกลด์

Erathrip-Gold

ชื่อสามัญ: ฟิโพรนิล
สูตรผสม: 80%WG
คุณสมบัติ
เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช
สามารถกำจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างกว้างขวาง
ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตาย กินตาย และดูดซึมได้ปานกลาง
สามารถใช้พ่นทางใบ
สามารถใช้ได้ทางดินโดยมีพิษตกค้างยาวนาน
ประโยชน์
สามารถกำจัดแมลงได้อย่างกว้างขวางทั้งเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน หนอนกอ หนอนเจาะดอก รวมถึงมดและปลวก
กำจัดหนอนห่อใบข้าว
กำจัดเพลี้ยไฟกล้วยไม้
การใช้และอัตราการใช้
โดยทั่วไป ใช้ในอัตรา 2กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร
เพื่อกำจัดหนอนห่อใบข้าว เมื่อใบข้าวถูกทำลายมากกว่า 15% ในข้าวอายุ 15-40 วัน ใช้ในอัตรา 2 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ด้วยปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อไร่
เพื่อกำจัดหนอนห่อใบข้าวในระยะข้าวมีใบธง หรือใบข้าวถูกทำลาย 10% ใช้ในอัตรา 2 กรัมต่อน้ำ 20ลิตร ด้วยปริมาณน้ำ 60 ลิตรต่อไร่
เพื่อกำจัดเพลี้ยไฟกล้วยไม้ ใช้ในอัตรา 2 กรัมต่อน้ำ 20ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อเริ่มพบการระบาด
สำหรับฉีดกำจัดมดหรือราดลงดินเพื่อกำจัดปลวก ใช้ในอัตรา 5กรัมต่อน้ำ 20ลิตร
ขนาดบรรจุ
50 กรัม