เอราซามายด์

AAA

Description

รายละเอียด

เอราซามายด์

• การใช้สารกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว
หอยเชอรี่หรือหอยโข่งอเมริกาใต้หรือเป๋าฮื้อน้ำจืด อยู่ในวงศ์เดียวกับหอยโข่งไทย มีวงจรชีวิต 60 วัน มีระยะฟักไข่ 7-14 วัน ระยะลูกหอย 15-25 วัน ระยะสืบพันธุ์ 45-59 วัน และขยายพันธุ์ได้ตั้งแต่ 60 วันถึงอายุ 3 ปี หอยเชอรี่สามารถกินอาหารได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง กัดกินต้นข้าวระยะข้าวกล้าจนกระทั่งข้าวแตกกอเต็มที่ กินบริเวณโคนต้นข้าวก่อนกินส่วนใบที่ลอยน้ำจนหมด หอยเชอรี่สามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและสามารถลอยไปตามน้ำไหล อีกทั้งยังทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดีอีกด้วย
สารกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวชนิดผง
– พ่นกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว ภายหลังเตรียมเทือกเสร็จ ก่อนหว่านข้าว หรือปักดำข้าว
– ใช้ในอัตรา 30-50 กรัมต่อไร่
– ละลายน้ำตามอัตราที่กำหนดด้วยเครื่องพ่นหรือใช้บัวรดน้ำพ่นหรือราดลงในแปลงเทือกให้ทั่วบริเวณ
– หยดหรือสลัดตามร่องน้ำบริเวณที่มีหอยเชอรี่ระบาด
– ใช้ในอัตรา 25-40 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร
ขนาดบรรจุ
250 กรัม