อีมาไซด์

AAA

Description

รายละเอียด

อีมาไซด์

สารอีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC
กำจัดหนอน เพลี้ยไฟ ไรศัตรูพืช
คุณสมบัติ
ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย
ไม่ออกฤทธิ์แบบดูดซึม แต่สามารถซึมผ่านเข้าไปในตัวแมลงศัตรูพืชได้
ทำให้หนอนหยุดกินอาหารภายใน 1 ชั่วโมง และเข้าทำลายอยู่ภายใน ทำให้ตายได้ภายใน 2-4 วัน
ประโยชน์
กำจัดหนอนศัตรูพืชทุกชนิด เช่น หนอนใยผัก หนอนกระทู้ผัก หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หนอนกอข้าว หนอนห่อใบข้าว หนอนชอนใบ หนอนแมลงวันชอนใบกะหล่ำ หนอนปลอกข้าวโพด เป็นต้น
กำจัดเพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน
กำจัดไรศัตรูพืช เช่น ไรแดง ไรขาวพริก ไรสนิมส้ม เป็นต้น
พืชปลูกที่เหมาะสม
พืชผักทุกชนิด
หอม กระเทียม
ข้าว ข้าวโพด
ไม้ผล เช่น มะพร้าว ทุเรียน ลำไย มะม่วง มังคุด ส้ม มะนาว ส้มโอ เป็นต้น
อัตราการใช้
โดยทั่วไปใช้ในอัตรา 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร
สำหรับฉีดเข้าต้นมะพร้าว ใช้อัตรา 30 ซีซีต่อต้น ในมะพร้าวที่สูงกว่า 12 เมตร
อีมาไซด์ 5% ดับบลิวจี ใช้ในอัตรา 10-15 กรัมต่อน้ำ 20ลิตร
ขนาดบรรจุ
500 ซีซี, 1 ลิตร