เอราเมท โกลด์

AAA

Description

รายละเอียด

เอราเมท โกลด์

ชื่อสามัญ : ไดเมโทเอต
สูตรผสม 40% W/V EC
คุณสมบัติ
• ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
• กำจัดได้ทั้งแมลงและไรศัตรูพืช
• สารออกฤทธิ์คงสภาพอยู่ได้นาน มีการเสื่อมสลายน้อย ทำให้ออกฤทธิ์ได้เต็มประสิทธิภาพ
• มีกลิ่นเบาบาง
ประโยชน์
• แตง
– เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น แมลงวันทอง
20-40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• มะเขือเทศ
– เพลี้ยอ่อน 20-40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
– เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ 20-40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• ถั่ว
– หนอนเจาะโคนกล้าถั่ว
20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• ส้มเขียวหวาน
– หนอนชอนใบส้ม
40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• ชา กาแฟ
– เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง
10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• ไม้ผล
– หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง
20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• ไม้ดอกไม้ประดับ
– เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว
20-40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
พ่นเมื่อพบการระบาด
ขนาดบรรจุ
500 ซีซี, 1 ลิตร