เอราฟอส

AAA

Description

รายละเอียด

เอราฟอส

ชื่อสามัญ : ไตรอะโซฟอส
สูตรผสม 40 EC
คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช
• สามารถกำจัดไรและไส้เดือนฝอยศัตรูพืชได้ด้วย
• ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย
• ออกฤทธิ์กำจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างรวดเร็ว
• คงสภาพอยู่ภายในพืชและภายในดินได้นาน 3-4 สัปดาห์ และจะสลายตัวไปในอากาศที่ร้อนและแห้ง
• สามารถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อของใบพืชได้
ประโยชน์และอัตราการใช้
• ข้าว
– หนอนกอแถบลาย หนอนกอสีครีม หนอนม้วนใบข้าว
– บั่ว หนอนกระทู้ควายพระอินทร์ เพลี้ยกระโดดหลังขาว
– เพลี้ยจักจั่นสีเขียว แมลงดำหนาน แมลงสิง มวนเขียวข้าว
อัตรา 30-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• องุ่น สตรอเบอรี่ ยาสูบ มะเขือเทศ
– ไส้เดือนฝอย
อัตรา 30-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• มะม่วง
– แมลงวันทอง
อัตรา 30-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• ส้ม
– ไรแดงส้ม ไรสนิมส้ม เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง
– แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไก่แจ้ ไส้เดือนฝอย
อัตรา 30-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• พุทรา
– หนอนแดงพุทรา
อัตรา 30-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• หอม กระเทียม
– ไรกระเทียม
อัตรา 30-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• พืชผัก
– เพลี้ยอ่อนกะหล่ำ หนอนใยผัก หนอนเจาะยอดกะหล่ำ
– ด้วงหมัดผักกาด หนอนผีเสื้อขาว
อัตรา 30-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• มันเทศ
– หนอนชอนใบมันเทศ ด้วงงวงมันเทศ หนอนเจาะเถามันเทศ
อัตรา 30-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง
– หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว หนอนชอนใบถั่วลิสง แมลงหวี่ขาวยาสูบ
– ไรสองจุด เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง หนอนกระทู้ดำ หนอนกระทู้ผัก
– หนอนเจาะฝักถั่ว เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ
อัตรา 30-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• ข้าวโพด
– เพลี้ยอ่อน หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด
– หนอนกระทู้ฝักข้าวโพด หนอนกระทู้ควายพระอินทร์
อัตรา 30-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• งา
– หนอนห่อใบงา หนอนผีเสื้อกะโหลก มวนฝิ่น
อัตรา 30-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• ฝ้าย
– หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนหนาม หนอนคืบกินใบฝ้าย
– หนอนกระทู้ผัก หนอนม้วนใบฝ้าย มวนแดงฝ้าย
อัตรา 120 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• ไม้ดอกไม้ประดับ
– เพลี้ยอ่อน หนอนม้วนใบ เพลี้ยไฟ ไรแดง
อัตรา 30-60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ขนาดบรรจุ
500 ซีซี, 1 ลิตร