เอราเฟซิน 25 ดับบลิวพี

AAA

Description

รายละเอียด

เอราเฟซิน 25 ดับบลิวพี

ชื่อสามัญ : บูโพรเฟซิน
สูตรผสม 25% WP
คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช
• ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตหรือการลอกคราบของศัตรูพืชชนิดต่างๆ
ประโยชน์
• ข้าว
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ,เพลี้ยกระโดดหลังขาว , เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบแมลงระดับ 10 ตัวต่อกอ ในระยะปักดำถึงระยะแตกกอเต็มที่ หรือตรวจพบแมลง 20 ตัวต่อกอในระยะตั้งท้อง
• ฝ้าย
เพลี้ยจักจั่นฝ้าย
40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบเพลี้ยจักจั่นเกิน 1 ตัวต่อใบสำหรับฝ้ายอายุไม่เกิน 2เดือน และตรวจพบเพลี้ยจักจั่นเกิน 2 ตัวต่อใบใสำหรับอายุฝ้ายเกิน 2 เดือน
ขนาดบรรจุ
1 กก.