เอรานูฟอส

AAA

Description

รายละเอียด

เอรานูฟอส

ชื่อสามัญ : ลูเฟนนูรอน + โพรฟีโนฟอส
สูตรผสม: 5% + 50% W/V EC
คุณสมบัติ
• ออกฤิทธิ์แบบสัมผัสตาย กินตาย ดูดซึมได้เล็กน้อย
• ยับยั้งขบวนการสังเคราะห์ไคตินของหนอนผีเสื้อ
• ทำให้หนอนลอกคราบไม่สมบูรณ์ หนอนกินอาหารไม่ได้ และตายในที่สุด
• คุมและลดจำนวนไข่หนอนผีเสื้อ
ประโยชน์
ฝ้าย
– เพลี้ยจักจั่นฝ้าย
40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด
ขนาดบรรจุ
100 ซีซี, 500 ซีซี