เอรามอล 83

AAA

Description

รายละเอียด

เอรามอล 83

ชื่อสามัญ : มาลาไธออน
สูตรผสม 83% W/V EC
คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช
• ออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายและกินตาย
ประโยชน์
• ฝ้าย 10-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
– เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยจั๊กจั่น
– แมลงหวี่ ขาว มวนแดง
• ข้าว 10-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
– เพลี้ยไฟ เพลี้ยจั๊กจั่น เพลี้ยกระโดด
– แมลงดำหนาม เพลี้ยแป้ง บั่ว
– มวนเขียวข้าว หนอนกระทู้กล้า หนอนกระทู้คอรวง
• ข้าวโพด ข้าวฟ่าง 10-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
– เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ
• ละหุ่ง 10-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
– หนอนคืบละหุ่ง บุ้ง
• ถั่วลิสง 10-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
– เพลี้ยอ่อน
• ผักตระกูลกะหล่ำ 10-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
– เพลี้ยอ่อน ด้วงหมัดผักแถบลาย
– ด้วงหมัด ผักสีน้ำเงิน
• หอม 10-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
– เพลี้ยไฟ
• พริก 10-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
– เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไรแดง
– แมลงหวี่ขาว
• ส้ม 10-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
– เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไก้แจ้ หนอนชอนใบ
• มะม่วง 10-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
– เพลี้ยจั๊กจั่นช่อมะม่วง แมลงวันทอง
• องุ่น 10-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
– เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ หนอนม้วนใบ
• ฝรั่ง 10-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
– เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง
• อ้อย 10-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
– เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว ไร
• ชา กาแฟ 10-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
– เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง มอดเจาะผลกาแฟ
• ไม้ดอกไม้ประดับ 10-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
– เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง ไรแดง
– แมลงหวี่ขาว เพลี้ยจั๊กจั่น มวน
• มันสำปะหลัง 10-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
– เพลี้ยหอยขาว เพลี้ยแป้งลาย
• ศัตรูปศุสัตว์
– แมลงวันปากดำ
100 ซีซีต่อน้ำ 7.5 ลิตร
• ศัตรูในโรงเก็บ
– ด้วงงวงข้าว ผีเสื้อข้าวเปลือก
350 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร
ขนาดบรรจุ
100 ซีซี, 500 ซีซี, 1 ลิตร